Behandeling en begeleiding bij vragen over autisme, adoptie en relaties

Relatietherapie heet officieel ‘systeem-specialistische behandeling’. Dat wij relatietherapie zeggen, is puur voor het gemak.

Als systeemspecialist en psychosociaal behandelaar werkt Anita Leutscher met volwassenen die te maken hebben met autisme, adoptie en mensen die relatietherapie nodig hebben. Omdat Centrum IK geen wachtlijst heeft, kun je op korte termijn een afspraak met Anita maken. We vertellen je op deze pagina meer over de diensten die Anita biedt.

Autisme: psycho-educatie en begeleiding

Ik wil hierover praten

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme, die zich ook op uiteenlopende manieren uiten.

ASS-diagnose gekregen. Wat nu?

Anita heeft veel ervaring in psycho-educatie. Dat houdt onder andere in dat ze uitleg kan geven. Ze kan in gewone-mensentaal met je bespreken wat ASS kan betekenen voor jou en de mensen om je heen.

Het eerste dat ze van je wil weten, is wat autisme precies voor jou betekent. Hoe ziet jouw leven eruit en waar loop jij tegenaan? Woon je zelfstandig, begeleid of in een instelling? Wat heb je nodig om je leven goed vorm te geven? Daarna helpt ze je om uit te zoeken hoe je dat voor elkaar krijgt.


ASS en het systeem

Daarvoor bekijken we je hele systeem, dus alle groepen waarvan jij deel uitmaakt. Je gezin en familie, je collega’s op het werk en de voetbalclub, bijvoorbeeld. Veel mensen met autisme hebben moeite om zichzelf te blijven in al die omgevingen.

Anita kan je begeleiden als je je collega’s gaat vertellen over ASS, zodat ze je beter begrijpen en kunnen helpen. Misschien kun je op kantoor een eigen plek krijgen waar je rustig kunt werken. Anita begeleidt je totdat jullie samen besluiten dat je zelfstandig verder kunt.

Wat vooral belangrijk is: dat jij en iedereen in je omgeving (iedereen in het systeem) zichzelf kan zijn en daarnaar kan handelen.


ASS-begeleiding voor alle levensgebieden

ASS-begeleiding bij Centrum IK heeft betrekking op alle levensgebieden:

  • Werk
  • Wonen
  • Zelfstandigheid
  • Sociaal leven
  • Relatie

Vaak spelen er op de ‘ronde getallen’ (als je 20, 40 of 50 wordt) bepaalde levensvragen: hoe vind ik een partner? Help, ik krijg een kind! Stel dat ik naar een verzorgingshuis ga, hoe geef ik dat vorm? Anita biedt ondersteuning. In de praktijk van Anita Leutscher kom je door de jaren heen regelmatig terug om over die levensloop-achtige vragen te praten. Even weer scherpstellen op een nieuwe situatie.

Ze bereidt je voor op wat je kunt verwachten. Verandert er iets in je situatie? Dan kun je haar gewoon bellen. Je hoeft er niet over in de stress te schieten. Verandering hoort bij het leven en je belt Anita om een afspraak te maken. Je bent van harte welkom.

Adoptie en issues die daarbij horen

Ik wil een afspraak met Anita

Ben je geadopteerd? Heb je zelf een kind geadopteerd of heb je een geadopteerde zus of broer? In principe worden kinderen met de liefdevolste bedoelingen geadopteerd en opgenomen in een gezin. En toch kan er het nodige spelen waardoor een gesprek met een therapeut zinvol is. Om te beginnen kan het adoptiekind zelf zoveel hebben meegemaakt, dat het niet lukt om een hecht gezin te vormen met de adoptieouders en eventuele broers en zussen. Ook komt het vaak voor dat adoptiekinderen in een gezin komen waar ze, onbedoeld en onbewust, de taak hebben om iets op te lossen. Bijvoorbeeld de oorzaak waardoor de ouders zelf geen kinderen hebben gekregen. Of ze moeten een doel nastreven dat ze zelf niet zien zitten of waar ze helemaal niet aan toe zijn. Zoals het overnemen van het familiebedrijf, of arts worden omdat vader en/of moeder ook arts is. Dat laatste kan in elk gezin voorkomen, maar voor adoptiekinderen is dat extra ingewikkeld.

Adoptiekinderen moeten zichzelf kunnen zijn

Adoptiekinderen moeten zichzelf kunnen blijven of zichzelf kunnen ontdekken. Vooral in het geval van buitenlandse kinderen is het belangrijk om te erkennen dat ze er anders uitzien en dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Eigenlijk gaat het erom dat ze méér zichzelf worden.

Daarom heeft Anita in gesprekken ook vaak de ouders erbij. Dat komt door die systemische kant – ook adoptiekinderen maken deel uit van een systeem. Sommige ouders moeten leren om beter naar de kinderen te luisteren. Vaak hebben ze hun eigen wensen en verlangens geprojecteerd op de kinderen, juist omdat ze zo gewenst zijn. En dat is een mooi gegeven. Nog mooier is het om adoptiekinderen hun eigen zoektocht te laten doormaken. Dat kan best moeilijk zijn!


Antwoord zoeken is geen verraad

Adoptiekinderen komen vaak via de huisarts bij Anita terecht. Of via de FIOM (Federatie Instellingen Ongehuwde Moeders), de organisatie waar geadopteerde kinderen kunnen zoeken naar hun biologische vader en/of moeder.

Ouders van een geadopteerd kind kunnen zich afgewezen of verraden voelen. Hun kind gaat op zoek naar zijn of haar biologische ouders, terwijl zij zo hun best hebben gedaan. Maar natuurlijk heeft zo’n zoektocht niets met verraad te maken. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je wilt weten wie je biologische ouders zijn. Waar het om gaat is dat je als adoptiekind jezelf kunt blijven in het gezin waarin je opgroeit, met heel je eigenheid. Dat je mee kunt nemen wat je ouders te bieden hebben, en daarbij uitgaat van datgene waar jij zelf behoefte aan hebt.

Heb je een vraag over adoptie? Waarschijnlijk begrijpt Anita Leutscher precies waar jij tegenaan loopt.

Relatietherapie

Ik wil aan de slag!

Nogmaals, de relatietherapie die je bij Anita krijgt, is officieel een systeem-specialistische behandeling. Zijn jullie elkaar onderweg een beetje kwijtgeraakt? Vraag je je af of het nog wel zin heeft om bij elkaar te blijven? Is een van beiden vreemdgegaan? De oorzaken waardoor je relatie in gevaar komt, zijn zeer verschillend. Jullie maken steeds ruzie, begrijpen elkaar verkeerd, praten niet meer met elkaar. Samengevat: er zijn problemen in de communicatie ontstaan. Ook jullie eventuele kinderen, familie en vrienden kunnen daar last van hebben. Er kan een moment komen waarop je denkt: zetten we er een punt achter of gaan we er iets aan doen? Het lijkt misschien alsof je bent uitgespeeld en alsof jullie uit elkaar moeten. Meestal is het fijner en goedkoper om een aantal gesprekken met Anita te voeren en elkaar weer terug te vinden in relatietherapie.

Wanneer ga je voor relatietherapie?

Je kiest voor relatietherapie als je er moeite voor wilt doen om elkaar weer te vinden in de relatie. Je partner kun je niet veranderen, jezelf wel. Relatietherapie slaagt alleen als je bereid bent om

  • te kijken naar je eigen gedrag
  • te luisteren naar je partner
  • je partner ruimte te geven

Systeemspecialist Anita Leutscher

Als systeemspecialist luistert Anita naar het verhaal en de mening van beide partners. Ze trekt geen partij. Wel zorgt ze ervoor dat jullie allebei even veel aan bod komen, vraagt ze dóór en spiegelt ze haar indrukken van jou en je partner. Daardoor krijgen jullie allebei inzicht in jullie gedrag in de relatie.

Ik wil aan de slag
CentrumIK_PR_RonnieZeemering_web-14